Gizlilik Politikası

Bitci Borsa Teknoloji A.Ş. (“Bitci”) 6698 sayılı Kanun ve diğer ilgili düzenlemeler uyarınca (“İlgili Mevzuat”) hangi kişisel verilerinizi işlediğimiz ne şekilde ve ne sebeple işlediğimiz, kimlerle paylaştığımız ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza ilişkin kurallara ve düzenlemelere kolayca ve açık şekilde erişim sağlamanızın öneminin farkındayız.  İşbu Gizlilik Politikası’nda, tarafınızdan sağlanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızı açıklamaktayız.

 

Bitci, bitci.com.tr kripto varlık borsası üzerinden Bitcicoin başta olmak üzere BitciChain vasıtasıyla geliştirilen taraftar token’lar ve diğer kripto varlık alım satımı, transferi, kripto varlıkların; wallet.bitcichain.com üzerinden kripto varlıkların saklanması için dijital cüzdan hizmeti sunulması; https://v2.bitciexplorer.com/ üzerinden kripto varlık piyasasının siz kullanıcılarımız tarafından eş zamanlı takibinin yapılması ve bunlarla bağlantılı diğer ürün ve hizmetleri (“Hizmetler”) ve sayılanlar da dahil sahip olduğu mobil uygulamaları, diğer web siteleri veya platformlar (“Platform(lar)”) üzerinden sağlanan diğer tüm içerikleri (“İçerik”) sizlere sunmaktadır.

 

Açık Rıza Beyanı’nı kabul ederek Platformları ziyaret etmek, Platformlardan içerik indirmek ve/veya kullanmak ve diğer çevrimiçi hizmetlerimizi kullanmak, işbu Gizlilik Politikası’nı kabul ettiğinizi gösterir. Bu Gizlilik Politikası’nı kabul etmiyorsanız, lütfen Platformlarımızı ziyaret etmeyin veya çevrimiçi Hizmetlerimizi kullanmayın.

 

İşbu Gizlilik Politikası’nda kullanılan “işlenmiş” ve “işlemek” ifadesi, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

İşbu Gizlilik Politikası, üzerlerinde herhangi bir kontrolümüz olmaması sebebiyle, Platformlar’da bulunan web bağlantıları aracılığıyla eriştiğiniz diğer web sitelerinde, uygulamalarda, diğer mecralarda ve programlarda geçerli değildir. Ayrıca, işbu Gizlilik Politikası zaman zaman Platformlar aracılığıyla değiştirilebilir. Değişikliklerden haberdar olmak adına bu belgeye periyodik olarak bakmanızı tavsiye ederiz. Platformlar her zaman işbu Gizlilik Politikası’nın en son sürümünü yayınlayacaktır.

 

Kişisel verilerinizi Bitci tarafından işlenmesi ile ilgili daha detaylı bilgiye Kullanıcı Aydınlatma Metni ve Çerez Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

 

  1. Verilerin Toplanması

Platformlar aracılığıyla herhangi bir Hizmeti veya İçerik’i kullanmak için Açık Rıza Beyanı’nı kabul ederek, Bitci ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlemesine işbu Gizlilik Politikası ve ilgili Mevzuat uyarınca açık rıza göstermektesiniz. Bitci (i) Platformlar’ı kullanırken bizimle gönüllü olarak paylaştığınız bilgileri ve (ii) Platformlar’da yer alan Hizmetleri kullanırken, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlara uygun şekilde otomatik olarak elde edilen bilgileri sadece yasaların izin verdiği ölçüde toplar.

 

  1. Sizinle ilgili Toplayabileceğimiz Bilgiler ve Toplanma Amacı

Gizlilik hakkınızın himaye edilmesi için sizinle ilgili kişisel verileri, ilgili Mevzuata uygun olarak işleriz. Bitci, aşağıda daha detaylı verildiği şekilde, sizlere kaliteli ve verimli şekilde hizmet sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için kişisel bilgilerinizi kullanır.

 

Hukuki veya düzenleyici otoritelerce getirilen yükümlülükler kapsamında, aşağıda Toplanan Bilgi kategorisinde yer alan tüm kişisel bilgileriniz ayrıca, kişisel bilgilerinizi, yurt içi veya yurt dışında soruşturmalar, kovuşturmalar veya soruşturmalarla bağlantılı olarak mahkeme, adli veya idari düzenleyici otoriteler gibi üçüncü kişiler için ya da hukuki veya düzenleyici otoritelerce getirilen yükümlülüklere uymak için işleyebiliriz ve paylaşabiliriz. Söz konusu otoritelerce izin verildiği ölçüde ve bir suçun önlenmesi veya tespit edilmesine halel getirmedikçe, bu tür talepleri size yönlendirmek veya yanıt vermeden önce sizi bilgilendirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

 

Ayrıca, kişisel verilerinizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde uyarlamak amacıyla, pazarlama, tüketici profilleri veya demografik araştırmalar için dâhili istatistikler oluşturmak amacıyla kullanabiliriz. Amacımız kullanıcılarımızı daha iyi anlamak ve kullanıcılarımıza daha iyi hizmet vermektir.

 

  1. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Bitci tarafından sunulan Hizmet ve İçerikler “olduğu gibi” ve mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadır. Bitci, bu bilgilerin doğruluğunu, yeterliliğini ve eksizliğini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu, açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

 

Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Bitci ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

 

Gerek Platformlar üzerinden bağlantı verilen üçüncü taraf sitelerdeki, gerekse de diğer internet sitelerine bağlantıların riski, kullanıcıya aittir. Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri Bitci tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır.

 

Bitci, Platformlar üzerinden sunulan Hizmet ve İçerikleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.